Poradíme vám s výběrem
800 188 888 medik@tco.cz

Číselníky

Oficiální číselníky VZP

Zde naleznete ty číselníky, které jsou dodávány a pravidelně aktualizovány VZP. U těchto číselníků probíhá kontrola vyplňovaných údajů ve všech základních evidencích. Můžete tak ušetřit čas při zadávání údaje, resp. dalších navazujících údajů a omezení možnosti jejich chybného vyplnění. Program naplní automaticky cenové nebo bodové hodnoty kódů, provede kontrolu četnosti vykázání výkonu, příp. nabídne barevné rozlišení léků pro snadnější předepisování.


Při změně sazby za bod u ZP nebo hromadné změny ZP u pacientů lze na všech otevřených účtech provést automatické přepočítání hodnot v Kč přes akci Přecenění. Využívá se také po aktualizacích číselníků se zpětnou platností. Je tedy možné pracovat v rámci měsíce i s neaktuálním číselníkem a po aktualizaci cenových údajů v číselníku přepsat ceny i u otevřených účtů pacientů, takže na konci měsíce je dávka uzavřena s již aktuálními cenovými hodnotami jednotlivých kódů.


Aktuální ceny i nové kódy k dispozici on-line

Pro aktualizaci nových hodnot číselníků stačí dva kliky myší přímo v programu. Ten provede srovnání a v případě zjištění rozdílů ihned číselníky zaktualizuje.


Ambuleky

Díky tomuto nástroji můžete předepisovat levnější, převážně generické přípravky, což ve výsledku znamená hospodárné využití prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jednotlivé léky jsou barevně rozlišeny.

Jako lékař máte navíc od pojišťovny informace o reálné výši cen léčivých přípravků a tím i o případné finanční spoluúčasti pacienta.


Vlastní číselníky

Jsou to nepovinné číselníky, ale jejich naplnění Vám ušetří práci s dalšími evidencemi. Jedním tlačítkem můžete současně provést zápis ošetření do DEKURZu, zápis výkonů na ÚČET pacienta pro ZP a zápis o PLATBĚ pacienta.

V šablonách vyšetření si zvolenému textu můžete přiřadit výkon či výkony nebo předdefinovat formulář pro tisk. Ceník ordinace je možné naplnit importem dat z excelovské tabulky za dodržení podmínky struktury 4 sloupců: kód ceníku, kód výkonu, popis, cena.


Šablony ošetření

Tento číselník umožňuje uživateli předdefinovat si text, vkládaný automaticky do chorobopisu se současným zadáním až pěti výkonových kódů, které se mají vložit na účet pacienta pro pojišťovnu až po definování si typu formuláře pro tisk. Může také  uvést  řádkovou odbornost a diagnózu, je-li odlišná od hlavičkové.


Databáze registrovaných léčivých přípravků ze SÚKL

Jedná se o číselník DLP, který pro potřeby eReceptu distribuuje SÚKL. Jeho aktualizace probíhá 1x měsíčně a data jsou k dispozici i na webových stránkách SÚKLu.