Poradíme vám s výběrem
800 188 888 medik@tco.cz

Tisky a statistiky

Sestavy

Tiskové výstupy obsahují množství sestav, které vycházejí buď ze zápisů v Chorobopise nebo z Účtů pacientů nebo i z evidence Nepravidelné péče. Sestavy si můžete nechat spočítat podle :

  • pacientů

  • výkonů - v rozlišení dle pacientů, kódů, pojišťoven, odborností, diagnóz nebo lékařů v daném ZZ

  • léků - v rozlišení dle pacientů, kódů, pojišťoven nebo lékařů

nebo si z nich  pro každou pojišťovnu můžete spočítat celkové náklady a průměr na jednoho pacienta.


Pro statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví lze vytvořit i Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb. Sestava se vytváří dle věkových kategorií pacientů.


Seznamy neaktivních pacientů

Sestavy slouží k dodržení lhůt povinného vedení zdravotnické dokumentace, resp. pro zjištění možnosti skartace této dokumentace po uplynutí zákonných lhůt dle vyhlášky 98/2012 Sb. Doby uchovávání zdravotnické dokumentace závisí na lékařské odbornosti poskytovatele zdravotní péče.

Rozlišení pacientů podle kritéria :

  •  ukončení dispenzární péče

  •  ukončení registrace u lékaře

  •  datum úmrtí

  •  dosažení věku 19-ti let

  •  poslední zápis ošetření pacienta