Poradíme vám s výběrem
800 188 888 medik@tco.cz

E-komunikace

Program umožňuje komunikovat s portály veřejné správy, vytvářet a odesílat elektronické formuláře, případně získávat potřebné informace zpět.


ČSSZ

Pro Českou správu sociálního zabezpečení lze vytvářet a odesílat elektronické neschopenky, Hlášenky ošetřujícího lékaře a Žádosti o udělení různých souhlasů. Pacientům můžete tisknout Potvrzení o trvání či ukončení dočasné pracovní neschopnosti.


SÚKL

Pro Státní ústav pro kontrolu léčiv program umí vystavit elektronický recept nebo elektronický poukaz na zdravotnickou pomůcku a to typu léčebná a ortopedická pomůcka, foniatrická pomůcka nebo Poukaz na brýle a optickou pomůcku.


Samozřejmostí je prohlížení sdíleného lékového záznamu pacienta anebo nastavení možnosti odeslání identifkátoru eReceptu/ePoukazu na mobil nebo e-mail pacienta.ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky vede informační systém infekčních nemocí, kam lékař prostřednictvím programu DUNA zapisuje veškerá povinná i nepovinná, hrazená ze zdravotního pojištění i nehrazená očkování pacientů v rozlišení na očkování proti COVID19 a očkování ostatní. Zpětně lze získat pro pacienta potvrzení o provedeném očkování.


Z programu je také možné vystavení elektronické žádosti testu na COVID19. Podmínkou pro fungování služby je získání unikátního odkazu pro eŽádanku z ÚZIS.


Výsledky laboratorních a odborných vyšetření

Do programu lze jednotlivě (pacient) i hromadně (konkrétní den) přihrávat výsledky dodané z laboratoří, RTG, chirurgie atp. ze souborů ve formátu XML v datovém standardu Ministerstva zdravotnictví ČR DASTA DS3 nebo DS4 .